Služby

Vy ste našim záujmom, prioritou, preto sa starostlivo venujeme každému detailu.

 • Anamnéza – odber dát o rodičoch a rodine, osobná anamnéza – informácia o Vašich prekonaných chorobách, ďalších ochoreniach, operáciách, úrazoch, o genetickej záťaži, lieková anamnéza, alergická, pracovná a sociálna, zlozvyky.
 • Základné angiochirurgické fyzikálne vyšetrenie v stoji, následne v ľahu s použitím špeciálnych vyšetrovacích techník a pomôcok
 • Ultrazvukové vyšetrení v stoji a následne v ľahu
 • Ukončenie klinického vyšetrenia s odporučením ďalšieho medicínskeho postupu – v prípade zákroku u nás ( presne na mieru každého klienta ) alebo odoslanie klienta na vysokošpecializované spolupracujúce pracovisko.
 • Opakované vyšetrenia sú realizované podľa objednania v rámci následných kontrol po operačných zákrokoch, sklerotizáciách a podobne.

Laserová endovenózna ablácia – EVLA

Miniinvazívna operácia endovenóznym laserom pozostáva v tom, že hlavná povrchová žila ( malá alebo veľká saféna – skrytá žila ) sa uzatvoria pôsobením tepla laseru, ktorý je v 2 prstencoch uložený na konci optického vlákna. Toto vlákno sa zavádza Seldingerovou technikou pomocou vpichu, alebo z drobného 2 mm rezu.

Podľa predoperačného ultrazvukového mapovania povrchového žilového systému, niekedy v indikovaných prípadoch doplníme ošetrenie laserom aj insuficientných spojok.

Žilový kmeň ( VSM, VSP ) uzavretý teplom lasera zostáva v tele, postupne v priebehu niekoľkých týždňov sa mení na väzivový prúžok.

Menšie varikózne komplexy prípadne väčšie bočné vetvy sa odstránia pomocou špeciálneho inštrumentária mini a mikroflebektomickými operačnými technikami.

Výhody EVLA:

 • menšia bolestivosť – prakticky len pri vpichu ihly
 • krátka rekonvalescencia a rýchly návrat do pracovného procesu
 • podstatne menej modrín ako pri klasickom strippingu,
 • oveľa lepší kozmetický efekt.
 • infiltračná miestna anestézia
 • prepustenie do 30 minút po zákroku, chodiaci samostatne

 

Po výkone často pozorujeme:

 • drobné plošné modrinky
 • pocit ťahu pozdĺž laserom ošetrenej žily, spravidla ustúpi za niekoľko dní
 • pri súčasnom odstránení varikozít môžeme pozorovať drobné indurácie ( zatvrdnutia ), ktoré však nie sú bolestivé

Možné riziká

 • hematómy – väčšie modriny pri perforácii kmeňa alebo skĺznutí podväzu, či nedostatočnej kompresie – menej časté. K predídeniu tejto možnej aj keď štatisticky minimálnej komplikácie nám slúži funkcia laser beam navigation, kedy presvietením cez kožu vidíme,kde sa nachádza katéter a jednak kontrola uloženia katétra ultrazvukom.
 • dočasné hyperpigmentácie – pri väčších modrinách, väčšinou kompletne ustúpia
 • drobné výpadky kožní citlivosti – raritne
 • tromboflebitida – povrchový zápal žily s opuchom – vzácne, promptne ustúpi po liečbe
 • zápal operačnej rany – raritne
 • väčšie komplikácie ( infarkt, embólia ) – veľmi vzácne

Peri a pooperačné opatrenia a najčastejší priebeh po zákroku

 • pred zákrokom ultrazvukový mapping operovanej končatiny a označenie vetiev
 • prevencia tromboembolickej choroby – aplikácia LMWH ( Fraxiparine, Clexane ) .
 • po zákroku na operačnom stole sa naloží kompresívna bandáž elastickým obväzom, ak je operácia menšieho rozsahu nakladáme kompresívnu pančuchu
 • po zákroku pacient chodí, prípadne zľahka bicykluje
 • nasledujúci deň je preväz a ultrazvuková kontrola, elastická bandáž sa nahradí kompresívnou pančuchou.
 • Pančucha zostáva na operačnej končatine 48 hodín, ak sa jednalo o menší zákrok, pri väčších operáciach 2-7 dníi, pričom 48 hod. po zákroku sa pacient osprchuje a vymení si pančuchu za čistú.
 • Bolestivosť by mala byť len minimálna, do 48 hod. od operácie zvládnuteľná napr. Ibalginom 400 mg 2-3×1, Novalginom 2×1 tbl.
 • Chôdza je vhodná a odstraňuje pocit pnutia v končatine, vadí dlhý stoj na nohách ako aj sedenie so zvesenými končatinami.

Metóda CLaCS (Cryo Laser & Cryo Skleroterapia):

Nová najmodernejšia metóda komplexného a hlavne trvalého ošetrenia metličiek ,ktorej autorom pre prof. Kasuo Myiake, M.D. Prvýkrát použil laser o vlnovej dĺžke 1064 nm v r.1999, na svojom pracovisku v SaoPaule sleduje viac ako 33.000 klientov.

CLaCS je ambulantný zákrok, ktorý v závislosti od veľkosti ošetrovanej plochy trvá 30-60 minút, pri ktorej klientka pohodlne leží. Podstatou metódy je odstránenie príčiny vzniku metličiek vyživovacej žily – feeder vein. Na detailnu vizualizáciu sa využíva infrakamera VienViewer, ktorá nám v reálnom čase premieta povrchový žilový systém na kožu  Bezpečne identifikujeme prívodnú žilu, ktorá je uložená v hĺbke 4 mm a šetrne ju ošetríme injekčnou aplikáciou sklerotizačného roztoku, pôsobiaceho fyzikálne svojou hustotou Pri prvom ošetrení vieme zlepšiť lokálny nález o 70%, vstrebávanie trvá 2-3 mesiace.

Rozdiel od dermatologických laserov, ktoré spália metličky povrchovo – IPL  je v tom, že tie sa po niekoľkých mesiacoch vrátia. Metóda CLaCS, ktorej efekt spočíva v kombinovanej sile laseru s väčšou vlnovou dĺžkou, ktorá preniká až do hĺbky 10 mm, klientke a zasiahne prívodnú vyživovaciu žilu v hĺbke 4-mm a odstraňuje metličky dlhodobo.

Vhodnosť procedúry:

– bez obmedzení, pre kohokoľvek
– neexistujú žiadne kontraindikácie
– nebola pozorovaná žiadna alergická reakcia
– fototyp klientky nie je obmedzujúcim faktorom, nakoľko laser o tejto vlnovej dĺžke je najšetrnejší a jeho energia sa nevstrebáva v pigmentových vrstvách

Výhody:

– bezpečná a efektívna metóda
– metličky správne ošetrené metódou CLaCS sa už na tom istom mieste neobjavia
– pri rozsiahlych metličkách alebo pri nedostatočnom vstrebávaní je po 2-3 mesiaci, je možné CLaCS zopakovať
– celoročná možnosť aplikácie
– nie je nevyhnutné nosiť kompresívne pančuchy
– ošetrenie je takmer bezbolestné, vďaka externému chladeniu len minimálna bolestivosť

Nevýhody:

– táto metóda nemá žiadne nevýhody
– nie je hradená z verejného zdravotného poistenia – kozmetický zákrok

Sklerotizácia

Je chemická metóda odstraňovania kŕčových žíl. Používajú sa sklerotizačné látky v rôznych koncentráciách podľa priemeru ošetrovanej žily, ktorú chceme uzavrieť. Forma je tekutina alebo pena. S vysokou úspešnosťou sa používa k ošetreniu metličkovitých varikov ( spider veins, teleangiektázií ) retikulárnych aj tubulárnych varikozít.

Pre vyššiu presnosť je možnosť ultrazvukom navigovanej sklerotizácie. Vieme doriešiť široké spektrum varixov a to od drobných esteticky neprijateľných varixov, až po recidivujúce varixy. V rámci komplexnej procedúry po predchádzajúcom prevedenom tepelnom zákroku – EVLA alebo RFA.

Priebeh ošetrenia

Počas ambulantného zákroku je vpichom do žily injekčne aplikované sklerotizačné agens vo forme tekutiny alebo peny. Táto chemická látka má za následok miestne poškodenie vnútornej výstielky žily – endotelu. Dochádza ku kolapsu žily a k zrazeniu krvi vo vnútri žily. Takto poškodená žila sa po čase transformuje vo väzivový pruh a nakoniec sa vstrebe. Samotné vpichy sú kvôli presnosti prevádzané pomocou  žilového transluminátora VeinLite, veľmi drobnou ihličkou od 25G-31G, pričom vpichy sú veľmi dobre znášané. Doba ošetrovania je väčšinou do 30 min, v rámci jednej návštevy vieme ošetriť aj obe DK. Pri veľkých plochách je nutné absolvovať niekoľko sedení. Tento typ zákroku sa realizuje v mesiacoch september – apríl.

Po aplikácii, prakticky ihneď nasadzujeme kompresívnu pančuchu alebo elastickú kompresívnu bandáž a klient chodí 20-30 minút. Kompresia sa ponecháva 48-72 hodín bez zloženia. Môžeme použiť aj špeciálne kompresívne pomôcky. Doba kompresia závisí priamo úmerne od veľkosti a rozsahu na ošetrovanej končatine.

Miniflebektómie a mikroflebektómia

Pri tomto type operácie sa chirurgicky odstraňuje, za použitia špeciálneho inštrumentária nedomykavý úsek  esteticky problematických žíl. Pomocou venoflebektómov a venextraktorov sa žily postupne vypreparujú a uvoľnia z podkožia, aby sa následne stab avulsion technikou jemným peánikom odstránili. Táto procedúra môže byť sprevádzaná drobných krvácaním do podkožia z utrhnutých vetvičiek, ktoré pôvodne ústili do odstránenej žily. Krvácanie sa zastavuje zatlačením alebo stlačením ( kompresiou ) – naložením kompresívneho elastického obväzu, aby boli modriny, čo najmenšie..

Rekonvalescencia býva dlhšia vzhľadom k hematómom. Krvné zrazeniny sa vstrebajú vo väčšine prípadov od 10-21 dní. Môžu zanechať pigmentácie dočasné alebo trvalé.

Pred zákrokom

 • je potrebné si opatrne oholiť končatinu a vyvarovať sa poraneniam kožného krytu.
 • prineste si voľné a pohodlné oblečenie vrátane obuvi a kompresívnu pančuchu – Ccl. lI.trieda
 • kompresia sa nosí asi týždeň celých 24 hodín, pričom po 48 hod. sa môže zložiť na osprchovanie operovanej končatiny. Následne kompresiu naložíme. Správne naložená a funkčná kompresia je prevenciou k vzniku modrín a následných pigmentácií.


Po zákroku

 • zaistíte si doprovod a odvoz nakoľko s naloženou kompresiou nemôžete šoférovať, takisto máte zníženú pozornosť – preto sa v deň operácie vyvarujte šoférovaniu ako aj práci s strojmi vyžadujúcimi zvýšenú pozornosť.
 • dostatok pohybovej aktivity v zmysle chôdze, môžete absolvovať Váš bežný denný režim
 • v pooperačnom období sa vyvarujte horúcim kúpeľom, saunovaniu, opaľovaniu a vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu operovanej končatiny aspoň 1 mesiac
 • väčšiu fyzickú záťaž, tlakové cvičenie DK – drepy, činka a pod. neodporúčame skôr ako 14-21 dní od operácie.

Quisque consectetur lacinia felis, posumassa fermentum metus nibh, tincidunt luctus hendrerit, iaculis suspendisse potent Praesent sit amet rhoncus nisi. Etiam tristique velit ut felis ultrices pulvinar.